210/KH-THNS: Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
135/QĐ-THNS: Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra cuối ky I năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
207/KH-THNS: Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
08/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
197/KH-THNS: Kế hoạch tham gia Hội thi dạy giỏi môn chuyên tiểu học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/11/2017
Ngày hiệu lực:
29/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
19/KH-THNS: Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về An ninh trật tự năm 2017
Ngày ban hành:
25/11/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
18/BC-THNS: Báo cáo sơ kết học kỳ I về việc thực hiện cuộc vận động đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh đặc biệt khó khăn, học sinh học yếu có nguy cơ bỏ học.
Ngày ban hành:
25/11/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
123/QĐ-THNS: Quyết định thành lập đoàn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi môn chuyên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
184/KH-THNS: Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
30/10/2017
Ngày hiệu lực:
30/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
116/QĐ-THNS: Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra giữa kỳ I năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
171/KH-THNS: Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
170/KH-THNS: Kế hoạch hoạt động học kỳ I năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
169/PHNV-THNS: Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website