A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề tài tham gia thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện của cô Nguyễn Mỹ Lệ - Lớp 5.

Hưởng ứng phong trào vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GDĐT đã phát động. Mỗi giáo viên không chỉ không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp dạy học sao cho phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển của đất nước mà còn không ngừng đổi mới cách tổ chức, quản lý lớp học, nhất là bậc tiểu học để các em đến trường với tâm trạng thoải mái, vui tươi, tạo không khí lớp học đầm ấm, nhẹ nhàng để tất cả học sinh không phải “sợ” đến trường mà các em luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

MỤC LỤC

                                                                                                                                       Trang

A. PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................  2

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................  2

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................  2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................  2

4. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................  2

5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................  2

6. Nội dung đề tài .................................................................................................  3

B. NỘI DUNG ..................................................................................................................  4

I. Cơ sở lý luận ......................................................................................................  4

II.Thực trạng của vấn đề ......................................................................................  4

III. Biện pháp thực hiện .......................................................................................  5

          IV. Kết quả đạt được .............................................................................................  8

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................  10

I. Kết luận ..............................................................................................................  10

II. Kiến nghị ...........................................................................................................  10

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................  11

 

 

Tên đề tài:

 

KINH NGHIỆM LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC

 

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hưởng ứng phong trào vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GDĐT đã phát động. Mỗi giáo viên không chỉ không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp dạy học sao cho phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển của đất nước mà còn không ngừng đổi mới cách tổ chức, quản lý lớp học, nhất là bậc tiểu học để các em đến trường với tâm trạng thoải mái, vui tươi, tạo không khí lớp học đầm ấm, nhẹ nhàng để tất cả học sinh không phải “sợ” đến trường mà các em luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Xuất phát từ thực tế cũng như những gì tôi đã làm, tôi luôn tâm niệm làm sao để dạy dỗ, giáo dục các em trở thành người hữu ích cho xã hội, xứng đáng với hình ảnh đẹp mà xã hội cũng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý vì nó tạo ra những con người sáng tạo”. Để thực hiện điều này, tôi quyết tâm làm tốt công tác chủ nhiệm. Vì vậy, trong năm học 2015 - 2016, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm ở Tiểu học” để nghiên cứu.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài này giúp tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của người giáo viên Tiểu học để trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm về công tác quản lý lớp cấp Tiểu học, nhất là học sinh lớp 5. Từ đó, nâng cao hiệu quả giảng dạy và chủ nhiệm lớp cho bản thân.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài này tập trung nghiên cứu về nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Ngân Sơn.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu học sinh.

- Điều tra về nâng lực và sở trường của từng cá nhân.

- Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của từng học sinh. Từ đó có biện pháp giáo dục thích hợp.

- Phối hợp với nhà trường và gia đình phụ huynh.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp đàm thoại.

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp sinh hoạt tổ, nhóm.

6. Nội dung đề tài

“Kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học”.

 

B. PHẦN NỘI DUNG

 

 

I. Cơ sở lý luận

Như chúng ta đã biết, bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát triển và bộc lộ hết khả năng của mình.

Khác với các bậc học khác, người giáo viên chủ nhiệm ở tiểu học là người trực tiếp vừa “dạy” vừa “dỗ” và đảm nhiệm hầu hết các môn học, là người quản lý toàn diện một tập thể học sinh của một lớp và có nhiều thời gian gắn bó, gần gũi với học sinh. Hơn nữa về trình độ hiểu biết và vốn sống của học sinh tiểu học còn nhiều hạn chế vì vậy các em rất cần có một người thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo, dìu dắt. Do đó không thể phủ nhận vai trò của người giáo viên chủ nhiệm.

Để thực hiện tốt vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp, trước tiên người giáo viên phải xác định đúng vị trí, nhiệm vụ, biết tổ chức giáo dục, phải là người thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy cô giáo, phải nắm được đường lối quan điểm lý luận giáo dục, đồng thời người giáo viên chủ nhiệm phải tham gia các hoạt động chính trị xã hội tốt hơn, phải rèn luyện ở mức cao hơn. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là vinh dự vì học sinh.

II. Thực trạng của vấn đề

Giáo viên Tiểu học không chỉ dạy đủ các môn học theo quy định của Bộ GDĐT mà còn phải làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. Vì vậy, đòi hỏi người giáo viên Tiểu học không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn phải biết tổ chức quản lý học sinh các hoạt động giáo dục, đó là việc rất nặng nề và cũng rất khó khăn đối với giáo viên.

Học sinh lớp 5 là lứa tuổi đang bước vào tuổi dậy thì nên ngoài những thay đổi về thể chất, các em cũng thay đổi về tâm lý tình cảm, dễ bị tác động xấu bởi những vấn nạn của xã hội nếu các em không được giáo dục tốt.

Sĩ số lớp tôi là 27 em, trong đó số học sinh nữ 13 em. Một số học sinh trong lớp có hoàn cảnh khó khăn nên thiếu sự quan tâm sâu sát của ghia đình. Một số phụ huynh coi việc giáo dục trẻ là bổn phận và trách nhiệm của nhà trường mà đặc biệt là của giáo viên.

1. Thuận lợi

- Ban Giám hiệu luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học.

- Các ban ngành, đoàn thể luôn tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình về mọi mặt. Cơ sở vật chất của trường đảm bảo cho việc dạy và học.

- Ngay từ đầu năm học trường đã tổ chức được cuộc họp với phụ huynh để chấn chỉnh nề nếp học tập của các em.

- Là giáo viên chủ nhiệm nhiều năm lớp 5.

- Đa số học sinh có phẩm chất tốt. Học sinh có đủ đồ dụng học tập.

2. Khó khăn

- Phụ huynh chưa có sự quan tâm nhiều đến con em mình.

- Phụ huynh ít gặp gỡ giáo viên để trao đổi về việc học tập, sinh hoạt của con em mình ở trường cũng như ở nhà.

- Trình độ tiếp thu của học sinh không đồng đều.

III. Biện pháp thực hiện

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, tôi tự lên kế hoạch cụ thể cho mình để từng bước thực hiện và đánh giá kết quả như sau:

1. Công tác tổ chức lớp

Sau khi nhận lớp, như mọi năm, tôi thường gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm của năm học trước để nắm bắt về tình hình học sinh. Tôi nắm lý lịch của học sinh ngay từ đầu năm (con ai? ở đâu? Số điện thoại…). Tôi ghi chép cụ thể vào sổ riêng để tiện theo dõi và có cách giải quyết riêng với từng em. Nếu có sai phạm thì việc nhắc nhở và khi dùng biện pháp này phải khéo léo, vừa mềm mỏng vừa kiên quyết, điều quan trọng là giúp em hiểu ra lỗi sai để sửa.

Công việc đầu tiên của tôi là củng cố nề nếp cho các em. Xếp lại chỗ ngồi và họp bầu ban cán sự lớp. Việc xếp chỗ ngồi cũng là vấn đề mà tôi phải cân nhắc, làm sao để chọn bạn ngồi chung bàn không gây mất trật tự, hỗ trợ nhau trong việc học và làm việc theo nhóm thuận tiện, xếp chỗ dàn đều số học sinh giỏi khá, trung bình giữa các tổ để tạo sự cân bằng trong thi đua và cùng nhau phấn đấu tốt hơn. Tuy nhiên hàng tháng tôi cũng có sự thay đổi chỗ ngồi nếu thầy tình hình thực tế chưa hợp lý. Còn việc bầu ban cán sự lớp, tôi để các em tự chọn tôi chỉ tham gia sau khi đã có ý kiến của số đông học sinh. Tiếp theo đó cùng cả lớp thảo luận về nội quy của nhà trường và một số điều do lớp đặt ra để các bạn cán sự lớp dễ theo dõi, kiểm tra giúp nhau cùng tiến bộ. Tất cả các em đều được tham gia ý kiến, các em cùng nhau trao đổi xem có điểm nào các em thấy khó thực hiện tôi sẽ giải thích và giúp các em làm tốt hơn. Sau đó tiến hành phát động thi đua giữa các tổ.

Lớp tôi chia làm 3 tổ (mỗi tổ 9 em), tôi phát cho lớp trưởng và mỗi tổ trưởng một quyển vở để làm sổ ghi chép những công việc của tổ khi cần thiết. Nhiệm vụ của tổ trưởng được tôi nêu rất cụ thể:

+ Lớp trưởng: Điều hành chung công việc của lớp, theo dõi thi đua giữa các tổ, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm khi có sự cố và là người phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm về tình hình hàng ngày của lớp.

+ Tổ trưởng: Điều hành công việc chung, theo dõi, đôn đốc các hoạt động hàng ngày của tổ về việc thực hiện nề nếp, nội quy, học tập…

+ Tổ phó: Cùng với tổ trưởng điều hành công việc chung nhưng phụ trách về việc thực hiện nội quy là chính.

+ Nhiệm vụ chung của tổ trưởng, tổ phó là truy bài 15 phút đầu giờ kiểm tra tổ viên việc học ở nhà, việc thực hiện nội quy. Tôi đưa ra những quy định cụ thể để các em cán sự lớp dễ theo dõi đảm bảo tính công bằng, dĩ nhiên những quy định này cũng được các em đồng ý thông quy trong cuộc họp lớp đầu năm…

Ví dụ: Học sinh đến lớp phải học bài cũ, phải đeo khăn quàng đỏ, đi dép quai hậu, mặc đồng phục quy định… nếu không thì phải có lý do chính đáng. Không chấp nhận lý do bài khó không thể làm được, nếu vì quá khó phải suy nghĩ, phải nhớ được một số dữ kiện chính của bài đó, nếu làm sai thì 15 phút đầu giờ có thể nhờ một số bạn khá giỏi trong lớp giảng cho hiểu, nếu vẫn không hiểu có thể nhờ cô giảng lại.

2. Biện pháp cụ thể

a. Đối với người giáo viên chủ nhiệm:

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm nắm vững tình hình học sinh của lớp về mọi mặt, báo cáo cho hiệu trưởng và Ban Giám hiệu theo định kỳ hoặc đột xuất nếu có vấn đề gì cần giải quyết trong phạm vi quyền hạn của mình phải giải quyết công bằng, khách quan quá trình rèn luyện tu dưỡng cho từng học sinh.

Cùng với giáo viên bộ môn, phối hợp với các lực lượng xã hội khác tổ chức cho học sinh có điều kiện tham gia vào các hoạt động cộng đồng địa phương và hoạt động xã hội. Thông qua đó mà phát huy tác dụng của nhà trường trong xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương đất nước theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn.

Thực tế đã cho tôi thấy nếu muốn hiểu vai trò phải để chúng được bày tỏ ý kiến, người giáo viên phải biết lắng nghe những ý kiến của học sinh dù đó là những ý kiến chưa đúng. Phải tạo được một môi trường thân thiện giữa thày và trò thì học sinh mới có nhiều cơ hội và mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ của mình. Biết nghe và chia sẻ với học sinh. Chuyện tưởng đơn giản là thế nhưng để làm được việc đó, nếu không có tấm lòng thực sư thương yêu trẻ thì không thể làm được.

Nghiên cứu nắm vững đường lối quan điểm, lý luận giáo dục để vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp. Đặc biệt cần nắm vững phương pháp, nghệ thuật sư phạm.

Nghiên cứu đặc điểm gia đình và tâm sinh lý từng học sinh để hiểu thêm những nguyên nhân, yếu tố tích cực hoặc tiêu cực tác động đến các em để phân loại nhóm học sinh theo đặc điểm học lực, tính cách, năng lực, hoàn cảnh… Từ đó có giải pháp giáo dục thích hợp. Để làm được điều đó, người giáo viên chủ nhiệm còn phải biết phân tích được nguyên nhân của các hiện trạng, đặc điểm của từng học sinh. Ví dụ: đều là học sinh yếu nhưng có em do trí tuệ chậm phát triển, có em do hoàn cảnh, điều kiện, có em do phân tán tư tưởng không tập trung… Hay cùng một đối tượng học sinh chưa ngoan có em ảnh hưởng của bên ngoài, có em do đua đòi…

b. Đối với học sinh:

Tôi xem lại tình hình cụ thể của từng em ở năm học trước mà tôi đã nắm sau đó tôi tiếp tục tìm hiểu tình hình gia đình cũng như những thay đổi về cách suy nghĩ của các em đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn hay học sinh cá biệt của năm nay và ghi cụ thể từng em để tiện theo dõi. Tôi thường tâm sự với học sinh ngoài giờ học, thầy trò trao đổi gần gũi những vấn đề bình thường trong cuộc sống để chúng có thể trò chuyện với tôi. Bởi vậy học sinh của tôi có thể nói chuyện với tôi những gì chúng suy nghĩ. Đôi khi học sinh của tôi bày tổ những bức xúc của các em về một sự hiểu lầm của bạn nào đó hay những vướng mắc về một vấn đề của trường, của lớp và tôi là chỗ dựa tin cậy để giúp các em giải tỏa những vướng mắc đó.

Tôi thẳng thắn nhận lỗi nếu tôi thầy mình làm gì chưa đúng dù đó là lỗi nhỏ. Cuối mỗi tuần, tôi sinh hoạt lớp đều đặn theo lịch. Học sinh được trao đổi về những ưu điểm và tồn tại trong tuần qua, điều này rất quan trọng. Thường thì lớp tôi học sinh trao đổi rất sôi nổi, nhận xét, phê bình một cách thẳng thắn. Tôi sẵn sàng viết những lời khen hay những lời động viên vào một cuốn vở của em nếu trong tuần đó học sinh có nhiều tiến bộ để em làm quà tặng bố mẹ. Điều này học sinh tiểu học rất thích. Nếu trong tuần có học sinh bị phê bình nhiều trong giờ sinh hoạt, tôi thường gặp riêng em để nghe em nói vì sao em chưa cố gắng, sau đó tôi tìm cách nói lại cho lớp để em không buồn và tìm cách giúp em cố gắng bằng bạn.

Trong lớp tôi, học sinh thường được các thầy cô khác đánh giá là mạnh dạn phát biểu. Tôi còn nhớ khi mới nhận lớp, các em rất rụt rè khi phát biểu ý kiến trong giờ học. Trong từng giờ học, tôi thường tổ chức trò chơi để thu hút sự chú ý tham gia và không gây nhàm chán cho các em. Tôi thường động viên và cộng điểm thi đua cho tổ nếu tổ nào hăng hái phát biểu. Chưa bào giờ tôi trách phạt học sinh vì đã phát biểu chưa đúng, thậm chí nếu có bạn nào cười vì những câu phát biểu lạc đề thì tôi thẳng thắn nhắc nhở học sinh đó không nêu như vậy. Dần dần không khí lớp tôi khác hẳn, sôi nổi hẳn lên và chính điều này cũng là động lực giúp tôi có nhiều hứng thú trong giảng dạy.

Với học sinh chậm tiến bộ, tôi không yêu cầu cao về kiến thức mà mỗi ngày tôi ra bài tập vừa sức để các em có thể làm. Những học sinh này tôi luôn ra những câu hỏi dễ để các em trả lời trong các giờ học và chính các bạn trong lớp cũng thường động viên những bạn này bằng những trành vỗ tay tán thưởng. Vì thế không khí học tập của lớp tôi luôn sôi nổi. Tôi dành nhiều thời gian cho những học sinh yếu hơn và điều này cũng được tôi giải thích rất rõ với cả lớp để các bạn hiểu và biết chia sẻ giúp đỡ nhau khi tôi không có mặt kịp thời.

Cuối mỗi tháng, tôi lại dành thời gian để thầy, trò cùng nhau tổng kết thi đua sau đó bình chọn những bạn xuất sắc trong tháng. Về vie5c này tôi để học sinh tự xếp loại theo sự bình chọn của tổ. Sau đó tôi xem lại và nếu thấy hợp lý, tôi sẽ công bố xếp loại trước tập thể lớp. Với những học sinh cá biệt tôi thường cho các em cơ hội để sửa chữa nhưng những cơ hội ấy cũng được thông qua ý kiến của tập thể. Nếu học sinh có tiến bộ, tôi khen kịp thời để động viên. Đối với những học sinh còn chưa tiến bộ, tổ cùng nhau bàn bạc, tìm nguyên nhân, đưa ra cách giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc mà bạn chưa vượt qua được trong tháng đó.

Lớp tôi có phát động phong trào nuôi heo đất, nên sau mỗi lần mổ heo, việc thu chi của lớp đều được lớp trưởng công khai trước lớp sao cho minh bạch.

Tôi luôn lắng nghe những ý kiến từ giáo viên bộ môn để kịp thời giải quyết công việc ở lớp.

c. Đối với phụ huynh:

Thường xuyên liên hệ, trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục, động viên giúp đỡ kịp thời từng học sinh nhất là đối với những học sinh cá biệt để nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện phát triển trí tuệ, năng lực.

Tôi trao đổi với phụ huynh bằng nhiều hình thức như: có thể gặp trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại mỗi khi có sự việc cần trao đổi ngay, đôi khi là những thăm hỏi việc học tập sinh hoạt của học sinh ở nhà để tìm nguyên nhân học sa sút hay cùng nhau phối hợp để giúp học sinh tiến bộ.

Thông qua các lần họp phụ huynh tôi lại có cơ hội được bày tỏ cách làm việc của mình trên lớp, thông báo cụ thể tình hình của từng em về mọi mặt để phụ huynh thấy ưu điểm và tồn tại của con em mình, đồng thời tôi cũng lắng nghe để hiểu những tâm tư, nguyện vọng của họ cùng nhau bàn bạc thống nhất cách giáo dục con em mình cho phù hợp.

Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kiến nghị lên nhà trường giúp đỡ.

IV. Kết quả đạt được  

Với những biện pháp nêu trên, tôi thật sự vui mừng vì sự đầu tư của mình đã đạt được kết quả tốt. Đa số học sinh của lớp tôi chủ nhiệm có ý thức, kỷ luật cao. Biết phê và tự phê bình, thi đua học tập rất sôi nổi ngay trong từng giờ học.

Đa số học sinh trong lớp đã có tinh thần tự giác cao, có tinh thần tự học. Giờ truy bài thực sự hữu ích với các em vì đó chính là giờ tự học, tự kiểm tra rất có kết quả. Các em mạnh dạn trình bày ý kiến và mong muốn của mình trước tập thể. Các cán bộ lớp thực sự năng động hơn.

Các em đã tích cực chuẩn bị bài ở nhà, luôn sẵn sàng tham gia các phong trào của lớp, của trường. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Ý thức chấp hành nội quy của trường tốt: Đồng phục khi đến lớp, xếp hàng khi đến lớp và khi ra khỏi trường.

Áp dụng những điều tôi đã nêu ra ở trên cho học sinh lớp tôi từ đầu năm đến giữa học kì I trong năm học 2015 - 2016 đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

- Duy trì sĩ số: 100% (27/27 em).

- Chất lượng giáo dục:

+ Các môn học: Hoàn thành 100%.

+ Năng lực: Đạt 100%.

+ Phẩm chất: Đạt 100%.

- Phong trào tham gia thi cấp trường, cấp huyện:

+ Cấp trường: 2 học sinh đạt “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” cấp trường, 5 học sinh đạt giải thi Toán qua mạng cấp trường, 3 học sinh đạt giải thi tiếng Anh qua mạng.

+ Cấp huyện: 1 học sinh đạt “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” cấp huyện, 1 học sinh đạt giải nhất thi Toán qua mạng cấp huyện, 2 học sinh đạt giải thi tiếng Anh qua mạng.            

+ Cấp tỉnh: 1 học sinh giải nhì thi giải Toán qua mạng, 1 học sinh giải khuyến khích thi tiếng Anh qua mạng.

+ Cấp Quốc gia: 1 huy chương Đồng thi giải Toán qua mạng, 1 học sinh đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, 1 học sinh được vinh danh thiếu nhi tiểu biểu trong Đại hội thi đua Yêu nước toàn quốc.

- Danh hiệu thi đua lớp:

+ Xếp loại lớp học: Lớp “Xuất sắc”. Đạt chuẩn “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”.

Nhìn chung các em có sự tiến bộ rõ rệt, thể hiện qua quá trình học tập của các môn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và các hoạt động giáo dục khác. Tham gia đầu đủ các phong trào trong nhà trường.

 

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

 

I. Kết luận

Quá trình làm công tác chủ nhiệm tôi rút ra kinh nghiệm như sau:

- Để đạt được mục đích giáo dục, ta cần biết chọn điểm xuất phát thích hợp với đặc điểm riêng của từng trường, từng lớp, từng học sinh…

- Hiểu đặc điểm, tình hình, hoàn cảnh từng học sinh.

- Đầu năm phải có một số nội quy, quy định riêng của lớp và phải được đưa ra cả lớp bàn bạc nhất trí để cùng nhau thực hiện.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp năng động và sáng tạo. Giáo viên chủ nhiệm phải kết hợp chặt chẽ với cán bộ lớp để cùng giúp các em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Giải quyết mọi vướng mắc của học sinh một cách công bằng. Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của học sinh.

- Thực hiện sinh hoạt lớp đều đặn, thi đua và tổng kết thi đua công bằng và phải được duy trì xuyên suốt năm học.

- Phối hợp kịp thời và chặt chẽ với phụ huynh học sinh cũng như các giáo viên bộ môn và các đoàn thể trong trường.

II. Kiến nghị

Qua nhiều năm là giáo viên dạy lớp 5, tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp phải thật sự yêu nghề, tâm huyết với nghề, luôn hết lòng vì học sinh, là người có năng lực tổ chức, quản lý lớp, có kỹ năng sư phạm vững vàng, phải tạo mối quan hệ tốt với học sinh, với phụ huynh học sinh.

- Giáo viên phải có kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài giảng cụ thể, sát hợp với thực tế của lớp. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội.

- Đối với các phụ huynh phải cần quan tâm hơn nữa con em mình, phải quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, phải thật sự là tấm gương mẫu mực cho con em mình. Có như vậy thì cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GDĐT mới ngày càng đạt hiệu quả cao.

Trên đây là một vài ý kiến của tôi trong công tác chủ nhiệm lớp. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo.

 

 

Chí Thạnh, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Người thực hiện

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa và giáo viên ở các bộ môn lớp 1 đến lớp 5.

2. Tài liệu “Thế giới quanh ta” số 47 - 48.

3. Luật Giáo dục (NXB Chính trị Quốc gia - 1998).

4. Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

(Bộ GD&ĐT năm 2005)

5. Tâm lý học (Nguyễn Sinh Huy - Nxb Giáo dục - 1997).

 

 

 

 


Nguồn:nganson-tuyan.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 42
Năm 2021 : 42