A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng hát múa tập thể và Nghi thức Đội ở Trường tiểu học Ngân Sơn

Để góp phần nâng cao chất lượng trong Nhà trường tiểu học, hoạt động Đội là một việc làm cần thiết. Muốn có thêm nhiều đội viên tốt, làm cho các em tham gia vào các hoạt động sinh hoạt vui chơi có định hướng theo một quy trình Sư phạm kết hợp với sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của nhà trường, mà trong đó việc “Rèn kĩ năng Hát múa tập thể và Nghi thức Đội” là một trong những hoạt động không thể thiếu được của tổ chức Đội trong Nhà trường.

Lời nói đầu !

 

Kính thưa các cấp lãnh đạo, thưa các đồng nghiệp! Hoạt động Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh là con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Bởi vì mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải bằng nhiều con đường khác nhau. Đối với Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là thông qua hoạt động thực tiễn của Đội và tự rèn luyện của đội viên. Chính vì vậy công tác Đội được Đảng ta và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã hội.

Để góp phần nâng cao chất lượng trong Nhà trường tiểu học, hoạt động Đội là một việc làm cần thiết. Muốn có thêm nhiều đội viên tốt, làm cho các em tham gia vào các hoạt động sinh hoạt vui chơi có định hướng theo một quy trình Sư phạm kết hợp với sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của nhà trường, mà trong đó việc “Rèn kĩ năng Hát múa tập thể và Nghi thức Đội” là một trong những hoạt động không thể thiếu được của tổ chức Đội trong Nhà trường.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo những người lao động tự chủ và sáng tạo ngay từ đầu cấp học cơ sở, góp phần cho giáo dục Tiểu học phù hợp với tình hình đổi mới kinh tế xã hội hiện nay. Xuất phát từ tình hình thực tiễn nên chúng tôi đã lựa chọn, nghiên cứu và viết nên sáng kiến kinh nghiệm này.

Kinh nghiệm này hoàn thành với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường, Tập thể Anh chị phụ trách cùng các em đội viên, nhi đồng Trường tiểu học Ngân Sơn.

Rất mong sự góp ý của các đồng nghiệp để kinh nghiệm được hoàn thiện hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

Trang

A.

PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………...

3

I.

Lý do chọn đề tài………………………………………………………

3

II.

Mục đích nghiên cứu……………………………………………..........

3

III.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………..........

4

IV.

Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………….

4

V.

Phương pháp nghiên cứu………………………………………………

4

VI.

Nội dung của đề tài…………………………………………………….

5

B.

PHẦN NỘI DUNG…………………………………………………...

6

 

Chương 1 :           CƠ SỞ LÝ LUẬN

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

6

1.

Cơ sở pháp lý……………………………………………………..........

6

2.

Cơ sở lý luận…………………………………………………………...

6

3.

Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………

7

 

Chương 2 : THỰC TRẠNG RÈN KĨ NĂNG HÁT MÚA TẬP THỂ

VÀ NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÂN SƠN

 

8

I.

THỰC TRẠNG…………………………………………………..........

8

1.

Đặc điểm tình hình địa phương…………………………………..........

8

2.

Đặc điểm tình hình nhà trường………………………………………...

8

3.

Những vấn đề đặt ra của Liên đội……………………………………...

11

II.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG HÁT MÚA TẬP THỂ VÀ NGHI THỨC ĐỘI……………………………………………………..

 

11

1.

Cơ sở đề xuất các giải pháp....................................................................

11

2.

Các giải pháp chủ yếu.............................................................................

12

3.

Tổ chức triển khai thực hiện………………….......................................

12

4.

Kế hoạch cụ thể………………………………………………………..

15

 

Chương 3 :           BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÂN SƠN

17

C.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………..........

20

I.

Kết luận…………………………………………………………..........

20

II.

Những kiến nghị và đề xuất……………………………………………

20

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………..

22

 

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

23

 

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP

24

 

 

 

 

 

 


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

RÈN KĨ NĂNG HÁT MÚA TẬP THỂ VÀ NGHI THỨC ĐỘI

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Năm học 2011 - 2012 là năm thiếu nhi Tuy An tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn huyện Tuy An lần thứ X, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường xã hội chủ nghĩa nói chung và các trường học nói riêng là đào tạo những con người phát triển toàn diện, cấp bậc tiểu học là cấp bậc quan trọng nhất, là nền móng đầu tiên cho sự phát triển ấy. Do vậy tri thức và nhân cách của mỗi con người được vững chắc hay không là nhờ vào sự kiên cố của nền móng đó.

Ở bậc tiểu học trẻ bắt đầu tiếp xúc với hoạt động mới, hoạt động của chúng được chuyển từ vui chơi sang hoạt động học tập. Tâm hồn các em bắt đầu tiếp xúc với công việc mới mẻ và có thể nói cấp tiểu học sẽ vẽ những nét đầu tiên trên nền nhân cách của trẻ. Ngoài các môn học ở tiểu học việc hình thành nhân cách trẻ còn phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động mà trong đó hoạt động Đội là một trong những hình thức sinh hoạt tạo nên nhân cách tự nhiên và có hiệu quả nhất.

Để các em có đầy đủ các điều kiện tham gia sinh hoạt Đội, sinh hoạt tập thể, tham gia những cuộc thi Nghi thức, hát múa tập thể cấp trường, cấp huyện đối với Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thì việc thực hiện nghi thức Đội và hát múa tập thể sân trường là nội dung không thể thiếu được. Vì vậy, việc nâng cao kĩ năng cho tất cả đội viên là hết sức cần thiết. Mặt khác, đối với tất cả đội viên thì kĩ năng rèn luyện nghi thức, hát múa là một trong những yêu cầu bắt buộc trong chương trình “Rèn luyện đội viên”.

Trong tình hình thực tế hiện nay, việc thực hiện tốt nghi thức Đội do Hội Đồng Đội cấp trên quy định, đối với Liên đội trường, cũng như một số Liên đội bạn còn rất nhiều hạn chế, chưa đi vào chiều sâu. Nên tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội” là hết sức cần thiết. Để góp phần ngày càng nâng cao kĩ năng cho tất cả lực lượng anh (chị) phụ trách và đội viên trong toàn trường. Đây cũng là một trong những yêu cầu cấp thiết, đặt ra cho số đông giáo viên Tổng phụ trách Đội trong các trường trên địa bàn huyện Tuy An.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

- Mục đích chọn đề tài rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội cho đội viên, là để những người Tổng phụ trách Đội nắm chắc được kĩ năng thực hiện các động tác khi quay trái, quay phải, quay  đằng sau, di chuyển, những  biên độ  động  

tác, độ mềm dẻo, đường nét khi múa.

- Nghiên cứu để có thêm được kĩ năng tổ chức, khả năng quan sát, phân tích, so sánh đúng sai, truyền đạt, biết cách phát hiện, lựa chọn tài năng để bồi dưỡng…

- Nghiên cứu để thấy được mức độ hạn chế, yếu kém của đội viên trong việc thực hiện các bài trống, kịp thời hướng dẫn sửa sai, bổ sung những thiếu sót.

Tóm lại: Mục đích của tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài này, nhằm mục đích nâng cao kĩ năng hát múa, nghi thức cho tất cả đội viên, giúp cho các em ngày càng thành thạo, thực hiện tốt nghi thức lễ chào cờ, cũng như trong các hoạt động; bên cạnh đó còn rèn luyện thêm cho các em tính kỉ luật, tinh thần đoàn kết, năng động, khả năng tự quản, kiên trì, vượt khó, lòng tự hào về truyền thống Đội, Tổ quốc Việt Nam anh hùng, biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu.

- Giúp cho các em trở thành những người đội viên toàn diện như: Biết tôn trọng công việc, biết tổ chức sinh hoạt tập thể lớp mình, học tập tốt hơn, tư cách đạo đức lịch sự, thanh lịch xứng đáng là người đội viên TNTP Hồ Chí Minh.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

1. Đối tượng nghiên cứu:

- Công tác rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội cho đội viên ở Trường tiểu học Ngân Sơn.

2. Phạm vi nghiên cứu:

- Rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội cho đội viên khối 4, 5.

- Thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2011 đến nay.

3. Địa bàn nghiên cứu:

- Liên đội tiểu học Ngân Sơn - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên.

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

1. Xây dựng cơ sở lý luận của công tác phát hiện và bồi dưỡng kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội ở Trường tiểu học Ngân Sơn.

2. Thực trạng công tác chỉ đạo tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội.

3. Đề xuất một số biện pháp của công tác rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

 Thực hiện nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, tôi đã thử nghiệm các nhóm nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

- Nghiên cứu các văn bản Nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo, công tác Đội trong Nhà trường.

- Nghiên cứu chỉ thị hướng dẫn của Hội đồng Đội - Phòng giáo dục về thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 và năm học 2011 - 2012.

- Nghiên cứu Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Huyện Đoàn - Phòng giáo dục và đào tạo Tuy An năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012.

- Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn chỉ đạo hoạt động Đội trong trường học.

2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

a. Các phương pháp:

+ Phương pháp tra cứu tài liệu.

+ Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm.

+ Phương pháp điều tra.

+ Phương pháp tọa đàm trao đổi.

+ Phương pháp quan sát.

+ Phương pháp truyền khẩu.

+ Phương pháp làm mẫu.

+ Phương pháp tự quản (thực hiện làm việc theo nhóm).

+ Phương pháp thi đua khen thưởng.

+ Phương pháp toán học thống kê xử lý số liệu.

+ Phương pháp phân tích tổng hợp.

b. Đóng góp ý kiến về mặt thực tiễn:

- Nâng cao chất lượng thực hiện hát múa tập thể và nghi thức Đội cả về mặt kiến thức lẫn kĩ năng tổ chức và một số kiến thức và kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động của Liên đội.

- Nâng cao chất lượng hát múa tập thể sân trường và nghi thức Đội với nhiều hình thức tổ chức phong phú thu hút hầu hết các em đội viên tham gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường tiểu học.

VI. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI:

- “Rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội”.

 

 

B. PHẤN NỘI DUNG

 

Chương I

CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

1. Cơ sở pháp lý:

Kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội là một trong những kĩ năng quan trọng của người đội viên. Trong yêu cầu thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, Điều lệ nghi thức Đội có qui định: Là đội viên thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, muốn trở thành cháu ngoan Bác Hồ thì bắt buộc phải đạt 6 chuyên hiệu trở lên, trong đó buộc phải có các chuyên hiệu: Nghi thức Đội, chăm học, an toàn giao thông, nghệ sĩ nhỏ tuổi …

Trong tình hình thực tế hiện nay, được sự chỉ đạo của Hội Đồng Đội - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuy An, Ban giám hiệu Trường tiểu học Ngân Sơn, việc tập luyện và nâng cao kĩ năng hát múa tập thể sân trường và nghi thức Đội ngày càng được chú trọng.

2. Cơ sở lý luận:

Về mặt tâm lí học:

Đối với lứa tuổi trẻ nhỏ, sự phát triển cá thể các quá trình tâm lí và các phẩm chất tâm lí được nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau đang được phát triển.

Ví dụ : Vui chơi, học tập, lao động,…

Mỗi dạng hoạt động có vai trò, tác dụng khác nhau đối với sự phát triển nhân cách của các em. Những quan sát hằng ngày cho thấy, trẻ em rung cảm và suy nghĩ không giống người lớn, trẻ nhỏ không làm được rất nhiều điều. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ trẻ không làm được những gì, chưa nắm được những gì… mà vấn đề cơ bản là ở chỗ phải hiểu được đứa trẻ hiện có những gì, có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có được những gì trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi…

Về mặt giáo dục học:

Trong quá trình học tập, hoạt động trong nhà trường, các em nhỏ được thể hiện thông qua tính giáo dục đạo đức trong các môn học cũng như các hoạt động ngoại khoá. Chẳng hạn, một học sinh tiểu học vừa là đội viên TNTP Hồ Chí Minh vừa là thành viên của đội ngũ phụ trách Sao, vừa là thành viên của đội tuyên truyền măng non, vừa là cây văn nghệ của nhà trường… Khi học sinh tham gia các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội… Các em quen dần với việc tôn trọng tập thể, công việc mình làm, những ý kiến, việc làm đó được tập thể kiểm tra và đánh giá. Muốn vậy, trước hết đòi hỏi người thầy giáo phải có khả năng xây dựng được một tập thể

học sinh tốt, có yêu cầu chặt chẽ đối với học sinh cũng như công việc, phải có sự lãnh đạo thống nhất, mỗi học sinh phải được bình đẳng trước tập thể.

Về mặt xây dựng Đội:

Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Bởi vì mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải bằng nhiều con đường khác nhau. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là thông qua hoạt động thực tiễn của Đội và tự rèn luyện đội viên. Chính vì vậy công tác Đội được Đảng ta và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã hội.

3. Cơ sở thực tiễn :

- Để góp phần nâng cao chất lượng trong trường tiểu học, chất lượng hoạt động Đội việc rèn kí năng hát múa tập thể và nghi thức Đội là một việc làm cần thiết. Trong công tác giáo dục thiếu nhi hiện nay trong nhà trường việc thực hiện tốt công tác Đội và phong trào thiếu nhi sẽ giúp cho các em phát triển toàn diện.

- Nếu chúng ta rèn luyện tốt kỹ năng hát múa và nghi thức thì sẽ giúp cho các em đội viên phát triển tư duy tốt, phát triển khả năng quan sát, khả năng phân tích, rèn thói quen tìm hiểu, tạo nên tính năng động, đội viên có lòng say mê, ham thích học hỏi, kích thích lòng đam mê nghệ thuật.

- Các em sẽ được phát huy vai trò của người đội viên, trong Chi đội trong trường; các em sẽ được phát huy năng khiếu của mình, có điều kiện, cơ hội được thể hiện tài năng, năng khiếu của mình trước tập thể…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương II

THỰC TRẠNG RÈN KĨ NĂNG HÁT MÚA TẬP THỂ

VÀ NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÂN SƠN

 

Như chúng ta đã biết, Đội là lực lượng dự bị của Đoàn, vừa thể hiện tính phát triển của tổ chức Đội và đội viên, vừa giúp đội viên phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần trực tiếp vào việc đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp của Đoàn - Đội, được khẳng định là lực lượng giáo dục trong giáo dục và tự giáo dục thông qua các tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của tổ chức trẻ em kết hợp với sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Vậy để hoạt động Đội được phát triển và đạt hiệu quả cao ta phải chú ý đến việc rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội, hướng dẫn đội viên làm quen với sinh hoạt tập thể, giúp đỡ các em trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ.

I. THỰC TRẠNG:

1. Đặc điểm tình hình địa phương:

          Đơn vị thị trấn Chí Thạnh là địa phương nằm ở trung tâm huyện Tuy An, Đông giáp xã An Thạch, Tây giáp Xã An Định, Namgiáp xã An Lĩnh, An Cư, Bắc giáp xã An Dân. Địa hình trải dài theo Quốc lộ 1A, có đường sắt, tỉnh lộ 6 đi qua. Là nơi giao lưu buôn bán  với các xã trong huyện. Diện tích tự nhiên là 14,53km2. Tổng số dân là 9454 người, đa số là nông dân nên tập trung chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chỉ có một số ít là công chức, viên chức Nhà nước và mua bán nhỏ. Kinh tế phát triển chủ yếu ở trung tâm thị trấn, Chợ Chí Thạnh. Các khu phố còn lại như Ngân Sơn, Trường Xuân, Long Bình, Chí Đức kinh tế chậm phát triển đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Thị trấn Chí Thạnh hiện có hai trường Tiểu học đó là : Trường THTT Chí Thạnh số 1, Trường TH Ngân Sơn.

          Đời sống kinh tế của người dân tuy còn vất vả nhưng nhận thức về giáo dục đã có nhiều chuyển biến. Do được Đảng uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong thị trấn và nhân dân quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nên nền giáo dục của thị trấn phát triển vào loại khá của huyện.

2. Đặc điểm tình hình nhà trường:

          Trường Ngân Sơn được xây dựng trong thời Pháp thuộc. Dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn trường được mang tên là Trường tiểu học Ngân Sơn.

          Năm 1975 nước nhà thống nhất, hòa bình được lập lại. Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa tập trung xây dựng chính quyền …, tiếp quản, xây dựng  lại  và mang tên “Trường cấp 1, 2 Ngân Sơn” rồi đến năm 1979 là “Trường phổ thông cơ sở Ngân Sơn”.

          Để phù hợp với yêu cầu đổi mới về công tác giáo dục và đào  tạo  trong  giai

đoạn cách mạng mới. Bộ giáo dục đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục các tỉnh xây dựng đề án trường phổ thông cơ sở thành hai bậc “Tiểu học và Trung học cơ sở”. Trường được mang tên “Trường tiểu học thị trấn Chí Thạnh”.

          Thực hiện đề án tách trường của Bộ giáo dục và đào tạo vào năm 2002 - 2003 Trường được tách ra thành hai trường và mang tên “Trường tiểu học thị trấn Chí Thạnh số 2”. Nhưng không phù hợp với lịch sử phát triển của Nhà trường qua các thời kỳ cho nên đến năm 2007 được Huyện Ủy Tuy An chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo Tuy An đổi tên thành “Trường tiểu học Ngân Sơn”.

          a. Về cơ sở vật chất:

          Trong thời gian chính thức được mang tên Trường tiểu học Ngân Sơn thì cơ sở vật chất của trường được Ủy ban nhân dân huyện Tuy An và Ủy ban nhân dân Thị trấn Chí Thạnh đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng lại 06 phòng học cấp 04 và 08 phòng học cấp 03 (Trường tầng). Tạo ngôi trường khang trang, thoáng mát đáp ứng tốt mọi nhu cầu về giảng dạy, học tập và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Các phòng chức năng tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã được nhà trường trang bị và đã tạo được điều kiện cho giáo viên, học sinh hoạt động bước đầu có hiệu quả song trang thiết bị vẫn còn thiếu thốn gây khó khăn cho các hoạt động Đội - Sao trong Nhà trường.

          Trường có 3 điểm trường Ngân Sơn, Chí Đức, Long Đức cách nhau 7 - 10km nên việc tổ chức, triển khai sinh hoạt Đội - Sao chưa được đồng loạt  và  còn gặp  rất  nhiều bất cập.

          Sân chơi, bãi tập chưa đảm bảo, chưa có cây xanh bóng mát rộng rãi, chưa đảm bảo yêu cầu vui chơi, sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao cho học sinh. Có một bia tưởng niệm “Vụ thảm sát Ngân Sơn - Chí Thạnh” phục vụ việc học tập, tìm hiểu của học sinh.

          Tuy những cơ sở vật chất trên vừa được xây dựng, mua sắm, bổ sung song đã góp phần tăng cường thúc đẩy chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi một cách thiết thực và có tiến bộ rõ rệt.

b. Về đặc điểm tình hình của Liên đội:

          Năm học 2011 - 2012 trường có 14 lớp với  250 đội viên và nhi đồng, trong đó:

- Tổng số học sinh                                      :        250

- Tổng số Đội viên                            :        100

- Tổng số Chi đội                                        :        06

- Tổng số Nhi đồng                           :        150

- Tổng số Sao nhi đồng                     :         23

- Tổng số phụ trách Sao                             :         23

- Tổng số Nhi đồng khối 3                :         42

- Tổng số Đội viên, nhi đồng từng khối lớp.

                              + Khối lớp 1       :        55

                              + Khối lớp 2       :        53

                              + Khối lớp 3       :        42

                              + Khối lớp 4       :        52

                              + Khối lớp 5       :        48

- Tổng số đội phát thanh măng non :         01

- Tổng số mô hình tự quản                :         02

- Tổng số Câu lạc bộ, đội, nhóm       :         05

          Phần lớn đội viên, nhi đồng ngoan, lễ phép, có ý thức vươn lên trong học tập, ưa sinh hoạt và thích được sinh hoạt.

c. Về giáo viên:

          Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường có 22 đồng chí trong đó có 8 giáo viên nam và 14 giáo viên nữ ; 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn : có 4 đồng chí có trình độ Đại học, 14 đồng chí có trình độ Cao đẳng. Đặc biệt có 1 giáo viên dạy Thể dục, 1 giáo viên dạy Mĩ thuật.

          Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực hoạt động. Bên cạnh đó một số ít giáo viên đứng lớp tuổi đã cao, ngại hoạt động làm ảnh hưởng không nhỏ tới các buổi sinh hoạt Đội - Sao và làm hạn chế hứng thú của các em.

          d. Về lực lượng Ban chỉ huy Liên - Chi đội:     

          Đối với Ban chỉ huy Liên - Chi đội còn nhiều hạn chế, các em chưa thấy được vai trò chức năng cuar BCH Liên - Chi đội, trong công tác Đội, trong công việc làm chưa tự giác, chưa tự quản điều hành, chỉ đạo tốt Chi đội, phân đội hoạt động, nhiều thói quen kĩ năng, kĩ xảo của Đội các em không có, không được tập huấn thường xuyên hoặc bồi dưỡng đúng mức, các em còn nhiều lúng túng chưa tự tin, chưa nắm chắc phần kiến thức lý thuyết, cũng như kĩ năng của Đội, nhất là kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội, thật sự chưa làm nòng cốt, hạt nhân trong việc rèn luyện đội viên, một trong những yêu cầu bắt buộc để hoàn thành chuyên hiệu nghi thức Đội, chuyên hiệu nghệ sĩ nhỏ tuổi, trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

          Từ những vấn đề trên, nên dẫn đến việc xây dựng một tập thể Liên - Chi đội vững mạnh,  đoàn kết cao,  có tinh  thần kỉ luật cao,  năng lực  hoạt  động Đội  khó  

có thể đạt hiệu quả cao.

          đ. Về các lực lượng giáo dục trong nhà trường:

- Chi bộ nhà trường : gồm 11 đồng chí đều là những Đảng viên gương mẫu, nhiệt tình luôn đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các hoạt động của nhà trường.

- Công đoàn nhà trường : Nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tập thể Sư phạm nhà trường thực sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, là tổ ấm thứ hai cho mọi thành viên.

3. Những vấn đề đặt ra của Liên đội:

          Xuất phát từ những thực trạng ở Liên đội tiểu học Ngân Sơn với yêu cầu ngày càng đòi hỏi chất lượng của hoạt động Đội đáp ứng với sự phát triển của xã hội. Vấn đề đặt ra cho Liên đội là phát triển nghiên cứu để hoàn chỉnh các giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội cụ thể là:

- Nâng cao nhân thức cho giáo viên, gia đình và xã hội.

- Phối hợp với anh chị phụ trách bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng hằng ngày.

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá qua các buổi sinh hoạt Đội.

- Tập huấn nghiệp vụ kĩ năng cho Ban chỉ huy.

- Tổ chức thi đua khen thưởng giữa các Chi đội.

- Huy động công đồng tham gia rèn luyện.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG HÁT MÚA TẬP THỂ VÀ NGHI THỨC ĐỘI:

1. Cơ sở đề xuất các giải pháp:

- Từ thực trạng của Liên đội trong những năm về trước, kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội còn nhiều hạn chế, cùng với việc chưa có sự quan tâm chú trọng đến nhiều vấn đề trên, của một số anh (chị) phụ trách.

- Việc thực hiện Nghi thức Đội và múa hát tập thể chỉ giới hạn ở một số đội viên trong đội kĩ năng và Ban chỉ huy Liên - Chi đội, chưa thực hiện rộng cho tất cả các em đội viên toàn trường.

- Các buổi lễ chào cờ sáng thứ hai đầu tuần chưa thật sự có sự chuẩn bị chu đáo.

- Điều lệ nghi thức Đội sửa đổi được áp dụng vào tập luyện nhưng giữa cái cũ và cái mới còn lẫn lộn, quen theo cách tập luyện cũ, nên khó phân biệt yêu cầu mà điều lệ nghi thức Đội mới đặt ra.

- Được sự chỉ đạo của Phòng giáo  dục, Hội  đồng  Đội huyện  Tuy  An, sự

quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, đề nghị Tổng phụ trách Đội cần phải chấn chỉnh lại công tác Đội, nâng cao chất lượng đội viên, phấn đấu đưa Liên đội phải trở thành Liên đội mạnh thật sự, dẫn đầu các phong trào trong đó nghi thức Đội và hát múa tập thể phải là thế mạnh của Liên đội.

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Cần nên chỉ đạo và xây dựng các nội dung lý thuyết và thực hành, có phương pháp phù hợp, nâng cao hơn nữa vai trò của người cán bộ phụ trách Đội, trong công tác giáo dục học sinh trong nhà trường.

- Chú trọng đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất, phục vụ cho công tác Đội, thực hiện phải mang tính thống nhất đồng bộ, tránh kiểu làm lấy lệ, đối phó, kém hiệu quả.

- Cần có những chế độ ưu đãi, khen thưởng kịp thời giáo viên phụ trách, Ban chỉ huy Liên - Chi đội để khuyến khích, động viên thực hiện tốt việc rèn luyện kĩ năng.

- Mở rộng các mô hình vui chơi, giải trí với nhiều hình thức: “Học mà chơi, chơi mà học” tổ chức tham quan, học hỏi giao lưu kinh nghiệm giữa các Liên - Chi đội và giáo viên Tổng phụ trách trên toàn huyện, không nên chỉ giáo duc cho học sinh trong bốn bức tường, trong giờ học chính khoá.

3. Tổ chức triển khai thực hiện:

- Tổng phụ trách là người cần đặt vấn đề trước hết và trên hết là phải quan tâm, chú trọng đến công tác tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng nghi thức Đội, kĩ năng hát múa  tập thể cho cán bộ phụ trách Đội trong nhà trường.

- Chú trọng mở rộng giới thiệu, tập luyện nghi thức Đội và kĩ năng hát múa tập thể cho tất cả đội viên trong toàn trường.

- Có kế hoạch cụ thể đến các buổi sinh hoạt Đội, hướng dẫn nội dung cụ thể, quy trình bài soạn chi tiết, có lịch cụ thể hàng tháng, hàng tuần, phân công phụ trách. Tham mưu và cùng lãnh đạo nhà trường đề ra kế hoạch tổ chức thi nghi thức Đội và hát múa tập thể sân trường ít nhất một lần trong một học kì, để tạo ra không khí thi đua, học hỏi lẫn nhau trong toàn Liên đội. Trên cơ sở đó Nhà trường có sự đánh giá, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

- Thành lập đội kĩ năng cấp trường, phát hiện kịp thời bồi dưỡng thường xuyên, rèn kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể cho các em để làm hạt nhân, nòng cốt cho các Chi đội trong toàn Liên đội, tham gia tốt các cuộc thi kĩ năng, chỉ huy Đội giỏi… cấp huyện.

- Nhà trường cùng các Anh (chị) phụ trách Đội cần quan tâm hơn nữa với các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, cần phát huy tốt vai trò của các Anh (chị) phụ trách và Ban chỉ huy Liên - Chi đội, tạo điều  kiện  thuận  lợi để  các  lực

lượng này rèn luyện tốt nghi thức Đội và giúp đỡ cho nhà trường. Thông qua Ban giám hiệu nhà trường, Tổng phụ trách đề xuất kế hoạch tập luyện, sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao. Phối hợp cùng chuyên môn và các bộ phận có liên quan sắp xếp nội dung chương trình, thời gian cho phù hợp, tránh sự chồng chéo, trùng giờ, trùng tiết.

- Là một giáo viên Tổng phụ trách, đã có thời gian công tác Đội 10 năm, nhưng bản thân tôi luôn luôn cố gắng tìm và nắm bắt tình hình từng giáo viên phụ trách, và lực lượng Ban chỉ huy Liên - Chi đội để có sự đánh giá và đôn đốc nhắc nhở, khắc phục một số thiếu sót hạn chế của từng thành viên phụ trách Đội, ai sai chỗ nào, còn nhiều lúng túng… từ đó có những hình thức khắc phục hợp lý, không thả nổi hay lơi lỏng trong công việc.

- Tổng phụ trách Đội phải thường xuyên giáo dục ý thức rèn luyện kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể cho đội viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của công tác Đội trong nhà trường. Tổng phụ trách phải nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò trách nhiệm của Ban chỉ huy Liên - Chi đội, ra sức rèn luyện xây dựng lực lượng cán bộ phụ trách Đội để lực lượng này trở thành lực lượng đáng tín cậy của nhà trường, ngày càng hoạt động có hiệu quả theo yêu cầu hiên nay.

- Tổng phụ trách Đội luôn luôn là người đứng bên cạnh Ban chỉ huy Liên - Chi đội, là nhịp cầu nối giữa Ban chỉ huy Liên - Chi đội với lãnh đạo nhà trường, Tổng phụ trách Đội luôn luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, có thái độ ứng xử, tôn trọng, khen chê đúng mực để khuyến khích lực lượng Ban chỉ huy Liên - Chi đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tổng phụ trách Đội cần phải xác định rõ yêu cầu cần thiết của một Liên đội mạnh, không thể có kĩ năng nghi thức Đội (trong đó có yêu cầu về nghi thức và hát múa tập thể) ở hạng trung bình hoạt yếu, kém. Nâng cao kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể sân trường là một nhiệm vụ song hành với việc truyền đạt kiến thức, giáo dục cho các em một cách toàn diện đạo đức, tư duy… để nâng cao chất lượng đội viên, đáp ứng yêu cầu rèn luyện đội viên mà điều lệ Đội qui định.

- Tổng phụ trách Đội phải thường xuyên giáo dục tinh thần kỉ luật, đoàn kết, tính thẩm mỹ và sắc bén nghiêm túc trong Ban chỉ huy Liên - Chi đội, tất cả đội viên phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, thông qua việc rèn luyện kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể.

- Tổng phụ trách Đội cần tập luyện cho Ban chỉ huy Liên - Chi đội có ý thức tự giác, khả năng tự quản, tự rèn, tập cho các em có ý thức gương mẫu, chính chắn, chững chạc, kiên trì trong công việc, sẵn sàng hòa mình vào tập thể, đặt nhiệm vụ tập thể lên trên.

- Thông qua Hội nghị Phụ huynh học sinh nhà trường cần có ý kiến trao  đổi,

làm tốt tư tưởng cho Phụ huynh học sinh trong việc tập luyện các kĩ năng cho đội viên. Phụ huynh học sinh phải coi đây là nhiệm vụ giáo dục học sinh của nhà trường, có phần trách nhiệm của Phụ huynh học sinh và đây là một chỉ tiêu không thể thiếu, để các em trở thành một học sinh xuất sắc toàn diện, cháu ngoan Bác Hồ.

- Tập trung chú trọng vào công tác tập huấn, hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết một, phân tích chi tiết sự khác nhau giữa Điều lệ nghi thức cũ và Điều lệ nghi thức mới, tập huấn nắm từng động tác múa cũng như điểm khác nhau giữa mới và cũ để lực lượng phụ trách Đội nắm được và phân biệt được chính xác.

- Ban giám hiệu nhà trường thông qua các cuộc họp anh (chị) phụ trách, để nêu cao vai trò trách nhiệm của anh (chị) phụ trách với phương châm: “Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một anh (chị) phụ trách” có phân công trách nhiệm hẳn hoi, giáo viên phụ trách là người trực tiếp hướng dẫn và tập luyện kĩ năng cho đội viên, nhất là kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể sân trường. Tổng phụ trách Đội là người trực tiếp triển khai, theo dõi, giám sát, nhắc nhở, đôn đốc, phụ trợ cho giáo viên phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Thông qua các buổi họp anh (chị) phụ trách, Tổng phụ trách phải có nội dung, cũng như quy trình sinh hoạt Đội, hướng dẫn cho giáo viên phụ trách, cụ thể sưu tầm và cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho anh (chị) phụ trách tổ chức tốt buổi sinh hoạt.

- Ngoài lý thuyết, Tổng phụ trách Đội cần chú trọng đến việc thực hành kĩ năng nghi thức Đội, vì đây là yếu tố mang tính quyết định để anh (chị) phụ trách vững vàng, khi tiến hành rèn kĩ năng nghi thức Đội và kĩ năng hát múa tập thể cho đội viên.

- Tổng phụ trách Đội cần nắm vững tâm lý, khả năng và hiểu biết của từng anh (chị) phụ trách, tâm lí, hoàn cảnh để có nội dung kế hoạch đề xuất cùng Ban giám hiệu nhà trường về những khó khăn, tồn tại của Anh (chị) phụ trách.

- Phương pháp truyền đạt kĩ năng nghi thức Đội phải phù hợp, luôn luôn gây hứng thú, hấp dẫn cho cán bộ phụ trách Chi đội, chú ý một số phương pháp chính trong hướng dẫn truyền đạt cụ thể sau:

+ Diễn giải.

+ Thuyết trình.

+ Làm mẫu.

+ Phân tích.

+ So sánh.

+ Tạo tình huống.

+ Thi đua.

+ Nêu gương.

+ Khen thưởng…

- Tùy theo từng lứa tuổi, từng khối lớp, từng trường hợp mà linh hoạt sử dụng các phương pháp cho phù hợp, để nâng cao hiệu quả công việc.

4. Kế hoạch cụ thể:

- Tham mưu với nhà trường để kiện toàn lực lượng anh (chị) phụ trách, lựa chọn sắp xếp giáo viên có đủ năng lực và điều kiện tham gia vào lực lượng anh (chị) phụ trách Chi đội.

- Lên lịch Đại hội Chi đội đúng thời gian quy định, tổ chức Đại hội Liên đội, bầu chọn những cá nhân có năng lực, nhiệt tình đủ điều kiện vào Ban chỉ huy Liên đội. Điều đáng lưu ý là phải chọn những em đội viên có điều kiện thuận lợi, Phụ huynh học sinh có nhận thức tốt về công tác Đội trong trường học, có hiểu biết để các em tham gia vào các hoạt động Đội có hiệu quả.

- Ít nhất mỗi tháng một lần, Tổng phụ trách Đội có kế hoạch tập huấn cho các em trong Ban chỉ huy Liên - Chi đội những kĩ năng của đội viên, nhất là kĩ năng nghi thức Đội, cần truyền đạt nội dung, phương pháp và kinh nghiệm… cho các em trong Ban chỉ huy Liên - Chi đội để các em dần dần nâng cao năng lực quản lý, truyền đạt cho tất cả đội viên.

- Thực hiện giờ giấc sinh hoạt đảm bảo để khỏi gây phiền hà đến các bậc phụ huynh học sinh trong việc đưa đón con em.

- Tổng phụ trách Đội thường xuyên kiểm tra tất cả các bài soạn tiết sinh hoạt Đội, góp ý điều chỉnh nội dung cho phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, phù hợp với đối tượng sinh hoạt Đội. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện sinh hoạt Đội, rèn kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể cho đội viên, kịp thời có những định hướng điều chỉnh khắc phục khó khăn, nâng cao dần chất lượng buổi sinh hoạt Đội.

- Thông qua các cuộc họp anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy Liên - Chi đội Tổng phụ trách cần tham mưu với lãnh đạo nhà trường, nêu cao vai trò trách nhiệm của các lực lượng cán bộ phụ trách Đội, cần quán triệt tư tưởng giáo dục học sinh toàn diện, nâng cao các kĩ năng cho đội viên, nhất là kĩ năng nghi thức Đội và hát máu tập thể. Việc rèn luyện kĩ năng đội viên cần phải được chú trọng và tăng cường thực hiện có hiệu quả qua các buổi sinh hoạt Đội. Mỗi giáo viên phụ trách và từng thành viên trong Ban chỉ huy Liên - Chi đội cần phải có sức rèn luyện nâng cao kĩ năng đội viên cho mình, loại bỏ tư tưởng ỷ lại, xem nhẹ, thờ ơ, đối phó với công việc, dẫn đến không mang lại hiệu quả cao.

- Tổng phụ trách Đội cần tham mưu với lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách Đội trong nhà trường được thường  xuyên  giao  lưu, học  hỏi

các trường bạn trên địa bàn. Cần học hỏi thêm một số hiểu biết về phương pháp, nội dung, cách thực hiện kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể theo Điều lệ Đội hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chương III

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÂN SƠN

 

Việc tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi mà cụ thể là tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức đội của trường tiểu học Ngân Sơn trong  năm học vừa qua đã có sự chuyển biến lớn cả về nhận thức và chất lượng hoạt động nhờ sự đổi mới suy nghĩ  và mạnh dạn trong việc lập kế hoạch và được cấp Ủy chi bộ, Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động Đội - Sao của bản thân tôi cùng Ban giám hiệu nhà trường. Qua nghiên cứu và việc làm thực tiễn của mình cùng tập thể Sư phạm trường tiểu học Ngân Sơn tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau:

- Trong công tác Đội nói chung đòi hỏi người Tổng phụ trách phải không ngừng học hỏi tự bồi dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn và phải thực sự là người bạn, người chị, người anh của trẻ, thực sự yêu trẻ, hoạt động với trẻ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của trẻ.

- Kế hoạch của một hoạt động Đội phải được Tổng phụ trách nghiên cứu căn cứ vào tình hình thực tế phù hợp với tình hình của Liên đội. Kế hoạch phải lên từ đầu năm học và đặt ra những chỉ tiêu hoàn thành hay chương trình kiểm tra đánh giá một cách đầy đủ, rõ ràng và cụ thể.

- Việc lập kế hoạch và tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường là vô cùng quan trọng, để từ đó tranh thủ sự chỉ đạo và sự giúp đỡ của các lực lượng trong Nhà trường, chủ động khắc phục và giải quyết những khó khăn trong công việc cũng như những nảy sinh trong quá trình rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội.

- Phải tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường như Đoàn thanh niên, Công đoàn nhà trường, và đặc biệt là kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm lâu năm cũng như đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, sáng tạo hăng hái và yêu trẻ, cùng với đó là sự ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh, sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Đội các cấp, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn…

- Để thành công trong việc tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội thì ngoài những yếu tố trên còn cần đến một yếu tố không nhỏ để thành công là phải có một đội ngũ Anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy Liên - Chi đội nhiệt tình, yêu công tác Đội, có khả năng nhận thức tốt các kiến thức về công tác Đội nói chung, nhận thức và nắm bắt kĩ năng hát múa và nghi thức Đội nói riêng; có kĩ năng về tổ chức rèn luyện nghi thức Đội và hát múa tập thể.

Muốn vậy Tổng phụ trách phải thường xuyên quan tâm đến các em, lắng nghe những mong muốn, những suy nghĩ, những yêu cầu đề bạt và cả  những  sáng

kiến của các em một cách sát sao gần gũi để từ đó có sự rút kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động cũng như tổ chức cho các em rèn luyện nghi thức Đội và hát múa tập thể một cách tốt hơn và giải quyết các yêu cầu một cách cụ thể, nhanh chóng và linh hoạt.

Mặc dù kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu nhưng đã được Ban giám hiệu, tập thể Sư phạm Nhà trường và Hội phụ huynh đánh giá cao. Với kết quả đó tôi tin rằng cùng với sự tiếp tục đổi mới cả về phương pháp tổ chức thì kết quả của việc tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội còn cao hơn nữa trong các năm học tới. Mặc dù vẫn còn những thiếu sót nhưng với những gì đã đạt được trong công tác Đội năm học 2011 - 2012 tôi cũng mong rằng Hội đồng Đội các cấp sẽ có sự đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác Đội nói chung, công tác tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội nói riêng, góp phần cho thành công trong việc giáo dục học sinh ở Nhà trường tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỚI ĐÂY LÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KẾT QUẢ

KHẢO SÁT ĐỘI VIÊN THỰC HIỆN NGHI THỨC ĐỘI VÀ HÁT MÚA TẬP THỂ SÂN TRƯỜNG QUA 2 NĂM HỌC 2010 - 2011 VÀ 2011 - 2012

 

 

*Năm học 2010 - 2011 :

- Có 05 chi đội.

- Tổng số đội viên 97.

 

Số TT

Lớp

Số đội viên

Số đội viên được tập huấn Hát múa và Nghi thức

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

Số đội viên hiểu và nhớ

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

Số đội

viên thực

hiện tương đối thành thạo

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

Số đội viên thực hiện tốt

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

01

5A

29

29

100

29

100

26

89,7

24

82,8

02

5B

19

19

100

19

100

16

84,2

15

78,9

03

4A

20

20

100

20

100

17

85,0

15

75,0

04

4B

18

18

100

18

100

15

83,3

14

77,8

05

4C

11

11

100

11

100

09

81,8

08

72,7

 

Tổng cộng

 

97

 

97

 

100

 

100

 

100

 

83

 

85,6

 

76

 

78,4

 

 

*Năm học 2011 - 2012:

- Có 06 chi đội.

- Tổng số đội viên 100.

 

Số TT

Lớp

Số đội viên

Số đội viên được tập huấn Hát múa và Nghi thức

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

Số đội viên hiểu và nhớ

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

Số đội

viên thực

hiện tương đối thành thạo

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

Số đội viên thực hiện tốt

Tỉ lệ

 

 

 

 

(%)

01

5A

20

20

100

20

100

18

90,0

17

85,0

02

5B

17

17

100

17

100

16

94,1

15

88,2

03

5C

11

11

100

11

100

09

81,8

09

81,8

04

4A

17

17

100

17

100

16

94,1

15

88,2

05

4B

19

19

100

19

100

17

89,5

17

89,5

06

4C

16

16

100

16

100

14

87,5

13

81,3

 

Tổng cộng

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

90

 

90.0

 

86

 

86,0

 

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:

Qua công tác Đội nói chung và công tác tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội nói riêng, tôi rút ra kết luận sau :

Những thành công của Liên đội là sự minh chứng thực tế quá trình rèn luyện các kĩ năng đội viên trong nhà trường. Từ sự nỗ lực, phấn đấu và đầy quyết tâm cao của tất cả các anh (chị) giáo viên phụ trách và của toàn Liên đội cũng đã tạo ra một bước tiến mới vượt bậc. Từ sáng kiến kinh nghiệm của mình, Tổng phụ trách Đội cũng đã chứng minh cho một quá trình dày công tìm tòi, học hỏi, tích lũy vốn kiến thức, hiểu biết để thực nghiệm trong công tác của mình, kinh nghiệm nâng cao chất lượng kĩ năng nghi thức Đội và hát múa tập thể sân trường cho tất cả các em thiếu nhi đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Liên đội, thành công cho nhà trường. Qua kết quả từ việc rèn luyện “Kĩ năng đội viên” mà toàn Liên đội đã đạt được trong thời gian qua, điều này nói lên phần nào tầm quan trọng của sự quan tâm và chỉ đạo của nhà trường, vai trò của các lực lượng cán bộ Đội và kinh nghiệm của giáo viên Tổng phụ trách Đội đã góp phần lớn vào việc thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục toàn diện học sinh. Và một lần nữa có thể khẳng định chất lượng đội viên của Liên đội tiểu học Ngân Sơn ngày càng được nâng cao. 

- Bên cạnh đó kinh nghiệm này còn giúp cho Tổng phụ trách, đội ngũ giáo viên phụ trách, Ban giám hiệu nhà trường nhận thức tốt về vai trò của công tác Đội, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đội viên sinh hoạt, vui chơi; đến với các em bằng tình thương và trách nhiệm, luôn động viên uốn nắn kịp thời bằng nghệ thuật Sư phạm thích hợp, chắc chắn hiệu quả của công tác sẽ tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng học tập và củng cố nề nếp trong Nhà trường.

II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

1. Đối với giáo viên phụ trách:

- Phải luôn tự học hỏi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội, sưu tầm những hình thức sinh hoạt mới nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội, từ đó nâng cao hiệu quả của việc rèn kĩ năng cho các đội viên.

- Quan tâm động viên, khích lệ kịp thời đội ngũ Ban chỉ huy Chi đội, hiểu và nắm được các tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em, lắng nghe và giải thích cụ thể những vướng mắc trong công tác Đội của các em nhằm giúp các em thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp phải luôn quan tâm đến công tác Đội nói chung, việc rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội nói riêng, nhằm chỉnh sửa nội dung cũng như hình thức sinh hoạt Đội, làm cho công tác này có chất lượng hơn.

2. Đối với các cấp quản lý :

- Đề ra kế hoạch và nội dung kịp thời, thường xuyên bổ sung những nội dung và hình thức mới để đề ra đường lối cho cơ sở thực hiện.

- Thường xuyên mở lớp tập huấn về nghi thức Đội và hát múa tập thể cho đội ngũ Tổng phụ trách nhằm giúp cho Tổng phụ trách nắm bắt chắc chắn hơn về kĩ năng nghi thức - hát múa để từ đó có định hướng và phương pháp thực hiện đúng đắn hơn, trọng tâm và hiệu quả hơn.

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm nảy sinh từ tình hình thực tế của đơn vị Liên đội tiểu học Ngân Sơn, chỉ mang tính chất, phạm vi ở cấp cơ sở. Rất mong sự đóng góp của các cấp lãnh đạo, lãnh đạo Nhà trường, Ban giám hiệu, Hội đồng Sư phạm, các tổ chức đoàn thể, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp để kinh nghiệm này được hoàn thiện hơn, để bản thân tôi rút ra bài học và phối hợp tổ chức tốt việc rèn kĩ năng hát múa tập thể và nghi thức Đội trong chương trình “Rèn luyện đội viên” trong Nhà trường và đem lại hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh trong Nhà trường Tiểu học.

 

 

 

 

                                                          Chí Thạnh, ngày 15 tháng 5 năm 2012

                                                                               Người viết

 

 

 

                                                                             Đỗ Thanh Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Băng đĩa ghi hình (VCD) hướng dẫn thực hiện Điều lệ nghi thức Đội trong nhà trường (HĐĐ Trung ương phát hành năm 2005).

2. Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011 của Huyện đoàn - Phòng giáo dục và đào tạo Tuy An.

3. Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 2012 của Huyện đoàn - Phòng giáo dục và đào tạo Tuy An.

4. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

5. Điều lệ trường tiểu học.

6. Hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung :

    THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

                             Dành cho giáo viên tiểu học.

7. Hướng dẫn hát múa tập thể năm 2011 - 2012 (Hội Đồng Đội huyện Tuy An).

8. Một số văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác Đội - Sao nhi đồng trong Nhà trường.

9. Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (NXB Trẻ số 402/2001 KHXB).

10. Sách môđun :

    PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ  CHÍ MINH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 

1. Đổi mới :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Lợi ích :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Khoa học :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Khả thi :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Hợp lệ :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Họ và tên

Tiêu

chuẩn

Tiêu chí

Điểm đạt

 

1

Đổi mới

1

Có đối tượng nghiên cứu

 

2

 

Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công vụ.

 

3

Có đề xuất hướng nghiên cứu mới

 

2

Lợi ích

4

Có chứng cứ cho thấy SKKN đã tạo hiệu quả cao hơn, đáng tin, đáng khen (phân biệt SK chưa áp dụng với SK đã án dụng)

 

3

Khoa học

5

 

Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến phù hợp với nghiệp vụ và tổ chức thực hiện của đơn vị.

 

6

Đạt logic, nội dung văn bản SKKN dễ hiểu.

 

4

Khả thi

7

Có thể áp dụng SKKN cho nhiều người, ở nhiều nơi.

 

5

Hợp lệ

8

Hình thức văn bản theo qui định của các cấp quản lí thi đua đã qui định.

 

 

 

 

Tổng hợp

 

 

 

 

 

Xếp loại

 

 

                                                                                               

                                                                   TM/HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

                                                                                                CHỦ TỊCH

 

 

 


PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nguồn:nganson-tuyan.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 42
Năm 2021 : 42